Vassbotn 23 , 2007/2008 – 1700m² – Decadex
  • Prosjektnavn: Vassbont 23
  • Årstall: 2007/2008
  • Produkt: Decadex
  • Størrelse: 1700m2
  • Byggherre: Svithun Eiendom
  • Entreprenør: Block Berge Bygg AS, Malerfirma Odd Fløysvik

ref4_1

Historie/konstruksjon

Nytt kontorbygg konstruert som tvillingbygg til identisk bygg ca. 10 år gammelt. Betongelement bygg med stedvis fasadekledning av frilagt tegl.

Bakgrunn/oppgave

Fasader skal males med en maling som gir varig beskyttelse mot vanninntrengning og karbonatisering. Byggherre og totalentreprenør ønske samme maling som var brukt på tvillingbygg for 10 år siden.

Løsning

Decadex, avansert 1-komponent, elastisk og rissoverbyggende maling var brukt sist, og erfaringene med denne malingen gjorde at samme maling ble beskrevet for nybygget.

Bonding Primer ble brukt for å sikre heft til underlaget. Decadex er diffusjonsåpen og slipper ut eventuell fukt fra underlaget, samtidig som den gir en vanntett, karbonatiseringsbremsende og elastisk beskyttelse av fasadene i mange år.