Tyssedal Skule, 2005 – 1900m² – Monolastex RE Flexitape – HD Monolevel FC
  • Prosjektnavn: Tyssedal Skule
  • Årstall: 2005
  • Produkt: Monolastex RE, Flexitape HD, Monolevel FC
  • Størrelse: 1900m2
  • Byggherre: Odda Kommune
  • Entreprenør: Fasade og Interiør Gruppen AS, Bergen

ref3_1

Historie/konstruksjon

Gammelt ærverdig skolebygg fra 1919. Pusset teglkonstruksjon tidligere malt med ukjent uelastisk maling. Har stått alt for dårlig beskyttet i mange år.

Bakgrunn/oppgave

Fasadene trenger oppgradering. Mye riss og skader må repareres og beskyttes med en elastisk diffusjonsåpen maling. Reparasjonene lager tydelige ”arr” i fasadene, og det er tydelige tegn på bevegelige riss i fasadene.

Løsning

Monolastex RE, avansert 1-komponent, elastisk og rissoverbyggende maling ble valgt for å gi fasadene en varig, vakker beskyttelse mot vær og vind. Bonding Primer ble brukt for å sikre homogent underlag og heft til underlaget.

Monolastex RE er svært diffusjonsåpen og slipper ut eventuell fukt fra underlaget, samtidig som den gir en vanntett, elastisk beskyttelse som gjør det mulig å ”leve med” de bevegelige rissene. De bevegelige rissene blir armert med Flexitape, elastisk glassfiberbånd, som legges inn i første malingsstrøk.

Før maling ble Monolevel FC, porefyller/sparkelmasse, brukt for å lukke småriss og struktuere overflaten på reparasjonene for å gi fasadene en homogen overflate.