Stokkaveien 67, Stavanger , 2005 – 1200m² – Kieselit Grundierfarbe Silikat- Kieselit Fassadenfarbe Silikat – Monolastex Smooth

  • Prosjektnavn: Stokkaveien 67, Stavanger
  • Årstall: 2005
  • Produkt: Kieselit Grundierfarbe Silikat, Kieselit Fassadenfabre Silikat, Monolastex Smooth
  • Størrelse: 1200m2
  • Byggherre: BRL Stokkaveien 67
  • Entreprenør: Kruse Smith Forus AS

ref2_1

 

Historie/konstruksjon

3 etasjers leilighetsblokk med balkonger. Pusset teglkonstruksjon tidligere malt med Silikatmaling.

Bakgrunn/oppgave

Fasadene trenger oppgradering. En del riss og skader må repareres og beskyttes med en svært diffusjonsåpen maling. Balkongfronter og undersider er malt med diverse malinger som er vanskelig å fjerne.

Løsning

Kieselit Fassadenfarbe, avansert 1-komponent Silikatmaling ble valgt for å gi fasadene en varig, vakker beskyttelse.

Kieselit Grundierfarbe grunnmaling ble brukt for å sikre homogent underlag og heft til underlaget. Kieselit Fassadenfarbe er svært diffusjonsåpen og slipper ut eventuell fukt i underlaget, samtidig som den gir den kalkholdige pussen gunstige herdebetingelser. Produktet er vannavvisende og reduserer faren for groe.

Monolastex Smooth, moderne, diffusjonsåpen murmaling ble valgt på balkonger for å hindre vanninntrengning og beskytte mot vær og vind.