Slettebakken Borettslag, 2006 – 3000m² – Decadex, Evercrete

  • Prosjektnavn: Slettebakken BRL
  • Årstall: 2006
  • Produkt: Decadex, Evercrete
  • Størrelse: 3000m2
  • Byggherre: Bergen og Omeng Boligbyggelag
  • Entreprenør: Stoltz Entreprenør AS/ Malermester Røed AS

ref1

 

Historie/konstruksjon

12 etasjers leilighetsblokk med balkongfronter, dekker og søyler og gavlvegger i betong.

Bakgrunn/oppgave

Fasader og balkongdekker trenger oppgradering. En del korrosjonsskader i dekker som er malt med forskjellige malinger.

Løsning

Decadex elastisk betongmaling ble valgt for å gi fasadene en varig, effektiv beskyttelse mot vann-, klorid- og CO2 – inntrengning.

Decadexsystemets fylde og elastisitet gjør at malingen kan fylle porer og leve med bevegelser i underlaget uten å sprekke eller flasse.
Decadex er diffusjonsåpen og slipper ut eventuell fukt i underlaget, samtidig som den sikrer underlaget mot inntrengning av vann og skadelig forurensing.

Evercrete permanent dypimpregnering ble valgt for å vanntette og sikre balkongdekkene mot inntrengning av vann, salter og klorider, og derved redusere faren for fremtidige korrosjonsskader i armeringen.